Přejít do hlavní nabídky
TVÉ BUDOUCÍ JÁ dostává více příležitostí.
New to UPS? or Maybe you haven't stopped by in a while?  We are happy to share that we have a new system in place to make applying easier for you! 5 Steps: (1) Click 'Search Jobs' to go to our application system. (2) Find your job & click 'Apply' (3) Choose your Application Method (4) Login or create an account (5) Complete your application. Come back & check the status of your application at any time!

Tvé budoucí já chce vědět – jaký je skutečně život v UPS? Zjistí, že je o příležitostech, týmové práci, podporující kultuře a výhodách, které vám pomohou stát se vším, čím chcete. Projděte si tu spoustu možností, kterými může UPS obohatit život tvého budoucího já. A pokud hledáte informace o výhodách, najdete je u příslušné pracovní pozice.

Výhody / Školení

Vaše práce pro UPS je nejen smysluplná. Ale také prospěšná.

Programy pro zdraví, bezpečnost a duševní pohodu

Zajišťujeme zdraví, bezpečnost a duševní pohodu našich zaměstnanců, zákazníků a komunit. Společnost UPS poskytuje několik plánů s různými výhodami, které splňují zdravotní a wellness potřeby různých skupin zaměstnanců.

Zřeknutí se odpovědnosti u informací o výhodách

Informace o náhradách a výhodách uvedené na těchto webových stránkách slouží pouze k informačním účelům. Ne každý produkt nebo služba je k dispozici nebo použitelná pro každého zaměstnance a dostupnost produktu nebo služby se může změnit. Společnost UPS si vyhrazuje právo změnit nebo odstranit poskytnuté informace podle obchodních potřeb UPS.

Školení

Budete mít k dispozici efektní prostředky pro školení a rozvoj, určené k utváření vlastní kariéry. Pro naše řidiče zajišťujeme špičkové školení v oboru, které vás vybaví dovednostmi potřebnými k poskytování služeb, jaké naši zákazníci očekávají. K dispozici je také přístup k UPS University, našemu systému řízení výuky, který poskytuje kompletní knihovnu online kurzů na vyžádání. Mezi další vzdělávací programy na míru patří naše špičková Akademie prodeje, lokalizované školení a možnosti rozvoje každý den.

Různorodost a inkluze

Ve společnosti UPS tvé budoucí já nachází pracoviště, kde má každý příležitost plně se podílet na vytváření našeho úspěchu a je oceňován za své charakteristické dovednosti, nápady, zkušenosti a rozhled. Naším posláním v oblasti různorodosti a inkluze je s vidinou úspěchu spojovat a povzbuzovat naše zaměstnance, zákazníky, dodavatele a komunity. Snažíme se toto poslání rozšířit do celého světa prostřednictvím podpory, investic do komunit, obchodních praktik a nastavením zásad na pracovištích, která jsou spravedlivá, důvěryhodná, inkluzivní a různorodá. Naše definice různorodosti přesahuje rasu, věk a pohlaví a zahrnuje rozdíly v etnicitě, sexuální orientaci, genderové identitě, vzdělání, náboženství, fyzických schopnostech, hodnotách, zázemí a zkušenostech.

Být součástí komunity

Nadace UPS byla založena s cílem pomáhat při budování bezpečnější, přizpůsobivější a inkluzivní komunity po celém světě. Při tomto úsilí se spojují naše srdce a naše schopnosti, kombinují dovednosti zaměstnanců, zaujetí a čas s našimi logistickými zkušenostmi, přepravními prostředky a dobročinnými příspěvky tak, aby vznikl měřitelný rozdíl ve společnosti. Jak neustále roste a vyvíjí se naše komunita, tak také my. A když se připojíte k týmu v UPS, váš závazek vůči těm kolem vás se bude vyvíjet také. Naše dobročinné dary a dobrovolnictví bude i nadále vytvářet lepší místa pro život, práci a zábavu.