Bỏ qua sang nội dung chính
BẠN CỦA TƯƠNG LAI bứt phá giới hạn.
New to UPS? or Maybe you haven't stopped by in a while?  We are happy to share that we have a new system in place to make applying easier for you! 5 Steps: (1) Click 'Search Jobs' to go to our application system. (2) Find your job & click 'Apply' (3) Choose your Application Method (4) Login or create an account (5) Complete your application. Come back & check the status of your application at any time!

Tương lai mà bạn muốn biết—đời sống tại UPS như thế nào? Bạn sẽ nhận ra đó là cơ hội, tinh thần đồng đội, văn hóa hỗ trợ và lợi ích giúp bạn trở thành mọi thứ mà bạn đang hình dung ngay bây giờ.

Khám phá nhiều cách mà UPS có thể làm phong phú thêm cuộc sống cho Bạn của Tương lai. Và nếu bạn quan tâm đến thông tin về quyền lợi, hãy tìm với công việc cụ thể mà bạn đang tìm kiếm.

Quyền lợi / Đào tạo

Công việc của bạn tại UPS không chỉ ý nghĩa, mà còn có nhiều quyền lợi.

Các Chương trình Sức khỏe, An toàn và An sinh

Chúng tôi duy trì sức khỏe, sự an toàn và an sinh của nhân viên, khách hàng và cộng đồng của chúng tôi. UPS quản lý một số kế hoạch với nhiều quyền lợi khác nhau để đáp ứng nhu cầu về sức khỏe và an sinh của các nhóm nhân viên khác nhau.

Miễn trừ Trách nhiệm về Thông tin Quyền lợi

Thông tin bồi thường và quyền lợi được cung cấp trên trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin. Không phải mọi sản phẩm hoặc dịch vụ đều có sẵn hoặc áp dụng cho mọi nhân viên và tính sẵn có của sản phẩm hoặc dịch vụ có thể thay đổi. UPS có quyền thay đổi hoặc xóa thông tin được cung cấp theo nhu cầu kinh doanh của UPS.

Đào tạo

Bạn sẽ có nguồn lực đào tạo và phát triển mạnh mẽ để định hình sự nghiệp của bạn. Đối với các tài xế, bạn sẽ được tiếp cận những chương trình đào tạo hàng đầu trong ngành để trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết nhằm cung cấp dịch vụ mà khách hàng mong đợi. Bạn cũng có thể truy cập vào Đại học UPS, hệ thống quản lý học tập của chúng tôi cung cấp một thư viện đầy đủ các khóa học trực tuyến theo yêu cầu. Các chương trình được thiết kế riêng khác bao gồm Học viện Bán hàng đi đầu trong ngành, đào tạo địa phương hóa và cơ hội phát triển mỗi ngày.

Đa dạng và Toàn thể

Tại UPS, Bạn của Tương lai khám phá một nơi làm việc nơi mọi người đều có cơ hội tham gia đầy đủ vào việc tạo ra thành công của chúng tôi và được coi trọng bằng các kỹ năng, ý tưởng, kinh nghiệm và quan điểm đặc biệt của họ. Nhiệm vụ về sự đa dạng và toàn thể của chúng tôi nhằm kết nối và thúc đẩy nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng của chúng tôi thành công. Chúng tôi tìm cách đốc thúc sứ mệnh này trên khắp thế giới thông qua hoạt động vận động, đầu tư cộng đồng, hoạt động kinh doanh và nêu gương của một nơi làm việc công bằng, đích thực, toàn thể và đa dạng. Định nghĩa về sự đa dạng của chúng tôi vượt ra ngoài phạm vi chủng tộc, tuổi tác và giới tính bao gồm sự khác biệt về sắc tộc, khuynh hướng tính dục, bản sắc giới tính, giáo dục, tôn giáo, khả năng thể chất, giá trị, nền tảng và kinh nghiệm.

Trong Cộng đồng

Quỹ UPS được thành lập với sứ mệnh giúp xây dựng các cộng đồng an toàn hơn, kiên cường hơn và toàn diện hơn trên toàn thế giới. Nỗ lực này là nơi con tim và khả năng của chúng tôi kết hợp, cùng với các kỹ năng, niềm đam mê và thời gian của nhân viên với chuyên môn cung ứng, nguồn lực vận chuyển và đóng góp từ thiện để tạo nên sự khác biệt đáng kể trong xã hội. Khi cộng đồng của chúng tôi tiếp tục phát triển và tiến bộ, chúng tôi cũng sẽ như vậy. Và khi bạn tham gia vào đội ngũ UPS, cam kết của bạn với những người xung quanh cũng sẽ phát triển theo. Sự đóng góp từ thiện và tình nguyện của chúng tôi sẽ tiếp tục tạo ra những nơi tốt hơn để sống, làm việc và vui chơi.