Bỏ qua sang nội dung chính
BẠN CỦA TƯƠNG LAI bứt phá giới hạn.
New to UPS? or Maybe you haven't stopped by in a while?  We are happy to share that we have a new system in place to make applying easier for you! 5 Steps: (1) Click 'Search Jobs' to go to our application system. (2) Find your job & click 'Apply' (3) Choose your Application Method (4) Login or create an account (5) Complete your application. Come back & check the status of your application at any time!

Bạn đang hướng đến điều gì? Nếu bạn sẵn sàng đạt thứ mình muốn từ công việc - từ cuộc sống - thì con đường thông minh là tại UPS. Là một tổ chức đang phát triển năng động trong danh sách Fortune 50, chúng tôi có đủ loại cơ hội sẽ giúp bạn tiến xa cùng với khát vọng của bạn. Vì thế nếu bạn đang tìm kiếm để bắt đầu một tương lai rực rỡ, chúng tôi sẽ đưa bạn đi đúng hướng.