Preskočiť na hlavný obsah
Vaše BUDÚCE JA dostáva viac príležitostí
New to UPS? or Maybe you haven't stopped by in a while?  We are happy to share that we have a new system in place to make applying easier for you! 5 Steps: (1) Click 'Search Jobs' to go to our application system. (2) Find your job & click 'Apply' (3) Choose your Application Method (4) Login or create an account (5) Complete your application. Come back & check the status of your application at any time!

Budúce ja chce vedieť – aký je skutočný život v spoločnosti UPS? Zistí, že je o príležitostiach, tímovej práci, podporujúcej kultúre a výhodách, ktoré vám pomôžu stať sa všetkým, čím chcete byť. Pozrite si možnosti, ktorými môže spoločnosť UPS obohatiť život vášho budúceho ja. A pokiaľ by ste potrebovali informácie o výhodách, nájdete ich pri príslušnej pracovnej pozícii, ktorú hľadáte.

Výhody/školenie

Vaša práca v spoločnosti UPS je nielen zmysluplná, ale je aj prospešná.

Programy pre zdravie, bezpečnosť a duševnú pohodu

Zabezpečujeme zdravie, bezpečnosť a duševnú pohodu našich zamestnancov, zákazníkov a komunít. Spoločnosť UPS ponúka niekoľko plánov s rôznymi výhodami, ktoré spĺňajú zdravotné potreby a potreby pre duševnú pohodu rôznych skupín zamestnancov.

Zrieknutie sa zodpovednosti pri informáciách o výhodách

Informácie o náhradách a výhodách uvedené na týchto webových stránkach slúžia iba na informačné účely. Nie každý produkt alebo každá služba je dostupná alebo sa môže použiť pre každého zamestnanca a dostupnosť produktu alebo služby sa môže zmeniť. Spoločnosť UPS si vyhradzuje právo zmeniť alebo odstrániť poskytnuté informácie podľa obchodných potrieb UPS.

Školenie

Budete mať k dispozícii efektívne zdroje pre školenie a rozvoj, určené k rozvíjaniu vašej kariéry. Pre našich vodičov zabezpečujeme špičkové školenie v odbore, s ktorými dosiahnete schopnosti potrebné na poskytovanie služieb, aké očakávajú naši zákazníci. K dispozícii je tiež prístup k UPS University, nášmu systému riadenia výučby, ktorý poskytuje kompletnú knižnicu online kurzov na vyžiadanie. Medzi ďalšie vzdelávacie programy na mieru patrí naša špičková Akadémia predaja, lokalizované školenie a možnosti rozvoja každý deň.

Rôznorodosť a inklúzia

V spoločnosti UPS nachádza vaše BUDÚCE JA pracovisko, kde má každý príležitosť plne sa podieľať na vytváraní nášho úspechu a je oceňovaný za svoje charakteristické schopnosti, nápady, skúsenosti a rozhľad. Naším poslaním v oblasti rôznorodosti a inklúzie je s vidinou úspechu spájať a posilňovať našich zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a komunity. Snažíme sa toto poslanie rozšíriť do celého sveta formou podpory, investícií do komunít, obchodných praktík a nastavením zásad na pracoviskách, ktoré sú spravodlivé, dôveryhodné, inkluzívne a rôznorodé. Naša definícia rôznorodosti presahuje rasu, vek a pohlavie a zahŕňa rozdiely v etnicite, sexuálnej orientácii, genderovej identite, vzdelaní, náboženstve, fyzických schopnostiach, hodnotách, zázemí a skúsenostiach.

Staňte sa súčasťou komunity

Nadácia UPS bola založená s cieľom pomáhať pri budovaní bezpečnejšej, prispôsobivejšej a inkluzívnej komunity po celom svete. Pri tomto úsilí sa spája naše srdce s našimi schopnosťami, kombinujú sa schopnosti zamestnancov, vášeň a čas s našimi logistickými skúsenosťami, prepravnými prostriedkami a dobročinnými príspevkami tak, aby vznikol merateľný rozdiel v spoločnosti. Ako naša komunita neprestajne rastie a vyvíja sa, tak aj my s ňou. A keď sa stanete súčasťou tímu v spoločnosti UPS, váš záväzok voči ostatným okolo vás sa bude vyvíjať tiež. Naše dobročinné dary a dobrovoľníctvo budú aj naďalej vytvárať lepšie miesta pre život, prácu a zábavu.