ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
คุณดนใหม่ ที่เปลี่ยนขีดจํากัดให้เป็นโอกาส
New to UPS? or Maybe you haven't stopped by in a while?  We are happy to share that we have a new system in place to make applying easier for you! 5 Steps: (1) Click 'Search Jobs' to go to our application system. (2) Find your job & click 'Apply' (3) Choose your Application Method (4) Login or create an account (5) Complete your application. Come back & check the status of your application at any time!

เมื่อคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีม UPS งานของคุณขับเคลื่อนโลกให้หมุนเร็วยิ่งขึ้น นั่นคือสิ่งสำคัญที่คน UPS ทุกคนยึดมั่น ในทุกๆ วัน คนของเราต้องรับผิดชอบในการขนย้ายสินค้า เงินทุน และข้อมูลในกว่า 200 ประเทศและเขตดินแดน UPS คือบริษัทขนส่งพัสดุที่ใหญ่ที่สุดในโลก และบริหารหนึ่งในสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก กองยานพาหนะที่ใช้พลังงานทางเลือกของเรา ประกอบด้วยพาหนะสำหรับขนส่งที่มีจำนวนสูงที่สุดในบรรดาบริษัทขนส่งใดๆ ในโลก

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของ UPS ในรูปแบบบริษัทที่ให้บริการขนส่งด้วยมอเตอร์ไซค์ สู่องค์กรระดับโลกที่มีรายได้นับพันๆ ล้าน จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ทีมของเรายังคงให้ความสำคัญกับงานบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ธุรกิจของลูกค้าขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วขึ้น ฉลาดขึ้น และดียิ่งขึ้นกว่าที่เคย

วัฒนธรรมองค์กรของเรา

การทำงานที่ UPS เป็นอย่างไร เราทุกคนภาคภูมิใจในคุณธรรมในหน้าที่ การทำงานเป็นทีม และคุณภาพงานบริการในแบบของเรา พวกเราให้ความสำคัญกับเรื่องของนวัตกรรม ความปลอดภัย และอนาคตที่ยั่งยืนเป็นลำดับต้นๆ สำหรับคุณแล้ว นั่นก็หมายความว่า ที่ UPS เราออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคอยรองรับและสนับสนุนให้คุณทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และได้รับรางวัลตอบแทนผลงานที่ดีในทุกๆ ระดับ คน UPS คือคนที่หนักเอาเบาสู้ รักการทำงานร่วมกัน และเข้าใจในวิถีของธุรกิจ ถ้าคุณคือคนที่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้น คุณคือคนของเรา

วิถีของ UPS ที่แตกต่างจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทอื่นๆ ประกอบด้วย

- ส่งเสริมและสนับสนุนสังคมที่ให้การยอมรับความแตกต่างของเพื่อนร่วมงาน ที่ทำงานที่ทุกคนมีคุณค่าและความสามารถในแบบของตนเอง

- สนับสนุนความมั่นคงของคน UPS ด้วยสวัสดิการที่คิดเผื่อเพื่อพนักงานในทุกระดับ

- ทุ่มทุนกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีไปกับโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพคนของเรา

- ฟูมฟักวัฒนธรรมในการบริการชุมชนในทุกที่ที่เราใช้ชีวิตและทำงาน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ที่ UPS เราพร้อมสนับสนุนคนของเราด้วยเทคโนโลยีที่เสริมศักยภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ล้ำหน้าที่สุดในวงการ เริ่มตั้งแต่การอัพเกรดเครื่องบินขนส่งด้วยเทคโนโลยีล่าสุด การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังเพื่อระบบปล่อยรถขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในวงการให้กับพนักงานขับขี่ของเรา ทั้งหมดนี้คงพอจะยืนยันได้ว่าเราให้ความสำคัญกับนวัตกรรมเพื่อนำพาธุรกิจของเราให้ก้าวล้ำไปข้างหน้ามากเพียงใด โดย UPS ได้ทุ่มงบประมาณกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีไปในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งถือเป็นพันธสัญญาอันหนักแน่นที่จะช่วยขับเคลื่อนให้คน UPS คิดค้นวิถีใหม่ที่ล้ำหน้าในการดำเนินธุรกิจให้กับโลกของเราได้อย่างไม่หยุดยั้ง