ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
คุณดนใหม่ ที่เปลี่ยนขีดจํากัดให้เป็นโอกาส
New to UPS? or Maybe you haven't stopped by in a while?  We are happy to share that we have a new system in place to make applying easier for you! 5 Steps: (1) Click 'Search Jobs' to go to our application system. (2) Find your job & click 'Apply' (3) Choose your Application Method (4) Login or create an account (5) Complete your application. Come back & check the status of your application at any time!

คุณคนใหม่อาจจะสงสัยว่า ชีวิตที่ UPS นั้นเป็นอย่างไร คุณจะได้พบกับชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยโอกาส การทำงานร่วมกันเป็นทีม สังคมแห่งการเกื้อกูล และสวัสดิการที่พร้อมช่วยส่งเสริมให้คุณเปลี่ยนฝันในวันนี้ให้เป็นจริงได้อย่างไม่มีข้อกังขา

ได้เวลาเจาะลึกกับหลากหลายวิธีที่ UPS จะเติมเต็มคุณค่าของชีวิตให้กับคุณคนใหม่ และหากคุณต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการก็สามารถตรวจสอบ รายละเอียดตามตำแหน่งงานที่คุณสนใจได้เลย

สวัสดิการ / การฝึกอบรม

งานของคุณที่ UPS ไม่ได้มีเพียงความสำคัญ แต่ยังมีคุณค่าที่พร้อมเติมเต็มชีวิตของคุณอีกด้วย

โครงการเพื่อสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี

เราพยายามทุกวิถีทางที่จะรักษามาตรฐานด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พนักงาน ลูกค้า และชุมชนของเรา โดย UPS ได้จัดเตรียมแผนงานและสวัสดิการในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ตอบรับกับความต้องการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีที่มีความแตกต่างกันในกลุ่มพนักงานของเรา

หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องสวัสดิการ

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผลิตภัณฑ์หรือบริการอาจไม่ได้มี หรือจัดเตรียมไว้สำหรับพนักงานทุกคน และสิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ UPS ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือลบข้อมูลใดๆ ก็ตามที่นำเสนอเพื่อให้ตอบรับกับรูปแบบในการดำเนินธุรกิจของ UPS

การฝึกอบรม

คุณจะได้พบกับทรัพยากรที่เปี่ยมประสิทธิภาพสำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อให้คุณก้าวหน้าในสายงาน สำหรับพนักงานขับรถของเรา คุณจะได้เข้าร่วมการอบรมในระดับแนวหน้าของวงการเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นต่อการส่งมอบบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ นอกจากนั้น คุณยังจะได้รับสิทธิ์เข้าถึง UPS University ซึ่งเป็นระบบจัดการการเรียนรู้ของเราที่เปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้จากคอร์สออนไลน์มากมาย ทั้งยังมีโปรแกรมฝึกอบรมเฉพาะสายงาน อาทิ Sales Academy การฝึกอบรมเฉพาะภูมิภาค และโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย

ความแตกต่างและการยอมรับ

ที่ UPS คุณคนใหม่จะได้ทำความรู้จักกับโลกแห่งการทำงานที่ทุกคนมีส่วนร่วมเต็มร้อยในการสรรค์สร้างความสำเร็จของเรา และทุกคนจะได้รับการยกย่องโดยไม่มีข้อยกเว้นในส่วนของทักษะ ไอเดีย และวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น พันธกิจด้านความแตกต่างและการยอมรับของเราจะเชื่อมความสัมพันธ์ และเสริมศักยภาพให้กับพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และชุมชนของเราให้พร้อมก้าวสู่ความสำเร็จ โดยเราพยายามเสาะแสวงหาวิธีขับเคลื่อนพันธกิจให้ก้าวไกลไปทั่วโลกผ่านการสนับสนุน การลงทุนกับชุมชน การดำเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการสถานที่ทำงานให้เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านความเป็นธรรม ความถูกต้อง และการยอมรับในความแตกต่างของผู้ร่วมงาน ทั้งนี้ ความแตกต่างในมุมมองของเรานั้นมีขอบเขตที่กว้างไกลไปกว่าเรื่องของเชื้อชาติ อายุ และเพศ เพราะเรายังมองเห็นถึงความแตกต่างในเรื่องของชาติพันธุ์ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การศึกษา ศาสนา ความสามารถทางกายภาพ ค่านิยม ภูมิหลัง และประสบการณ์

หนึ่งเดียวกับชุมชน

มูลนิธิ UPS ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมพันธกิจที่จะช่วยสร้างชุมชมที่ปลอดภัย เข้มแข็ง และเปิดกว้างมากขึ้นในทั่วทุกมุมโลก โดยเราทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจร่วมกัน และผสานรวมทักษะ พลังขับเคลื่อน และเวลาของพนักงานทุกคนเข้ากับความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านโลจิสติกส์ ทรัพยากรด้านการขนส่ง และการสนับสนุนงานการกุศล เพื่อสร้างความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนในสังคม เพราะเราเชื่อว่าในขณะที่ชุมชนของเราเริ่มเติบโต และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง เราก็เติบโตไปพร้อมกัน และเมื่อคุณได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม UPS ความมุ่งมั่นที่จะทำทุกสิ่งให้ดีขึ้นเพื่อคนรอบตัวคุณก็จะเริ่มเดินหน้าด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เราพร้อมที่จะสานต่อโครงการเพื่อการกุศล และกิจกรรมอาสาต่างๆ เพื่อยกระดับพื้นที่ของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ให้ทุกคนได้ใช้ชีวิต ทำมาหาเลี้ยงชีพ และหาความสุขให้กับชีวิตได้อย่างเต็มที่