Hoppa över till huvudinnehåll
Future you får fler möjligheter
New to UPS? or Maybe you haven't stopped by in a while?  We are happy to share that we have a new system in place to make applying easier for you! 5 Steps: (1) Click 'Search Jobs' to go to our application system. (2) Find your job & click 'Apply' (3) Choose your Application Method (4) Login or create an account (5) Complete your application. Come back & check the status of your application at any time!

Future You vill veta: hur är livet på UPS egentligen? Du kommer se att det handlar om möjligheter, teamwork och en stöttande kultur som hjälper dig att bli allt du vill bli. Upptäck alla de sätt som UPS kan berika livet för Future You. Och om du vill ha information om förmåner, så hittar du det under det specifika jobb som du söker.

Förmåner / utbildning

Ditt jobb på UPS är inte bara meningsfullt. Du blir också belönad för det.

Hälsa, säkerhet och friskvårdsprogram

Vi bryr oss om hälsa, säkerhet och friskvård för våra anställda. UPS arbetar därför med företagshälsovården.

Observera angående information om förmåner

Den information om kompensation och förmåner som finns på denna hemsida är endast i informationssyfte. Alla produkter och tjänster är inte tillgängliga eller tillämpliga för samtliga anställda, och tillgången på en produkt eller tjänst kan förändras. UPS reserverar sig rätten att ändra eller stryka information utifrån UPS företagsbehov.

Utbildning

Du kommer att få tillgång till en utmärkt utbildning och utvecklingsresurser för din framtida karriär. Som chaufför hos oss kommer du få en branschledande utbildning, så att du är fullt utrustad med de färdigheter som behövs för att leverera den tjänst som våra kunder förväntar sig. Vi erbjuder också tillgång till UPS University – vårt utbildningssystem med ett komplett bibliotek med online-kurser enligt behov. Andra skräddarsydda utbildningsprogram omfattar vår branschledande Sales Academy, lokaliserade utbildningar, samt utvecklingsmöjligheter varje dag.

Mångfald och inkludering

På UPS upptäcker Future You en arbetsplats där alla har chansen att delta fullt ut i att skapa framgång. Detta är en arbetsplats där alla värderas för sina unika färdigheter, ideer, erfarenheter och perspektiv. Vårt mångfalds- och inkluderingsuppdrag handlar om att sammanföra och stärka våra anställda, våra kunder, leverantörer och samhällen för framgång. Vi arbetar aktivt för att utöka detta uppdrag runt om i världen och främja dessa värderingar via samhällsinvesteringar och affärsmetoder. Vi vill agera som förebild för en arbetsplats som är rättvis, autentisk, inkluderande och präglad av mångfald. Vår definition av mångfald går utöver ras, ålder och kön, och omfattar också skillnader i etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet, utbildningsnivå, religion, fysisk förmåga, värderingar, bakgrund och erfarenhet.

I samhället

UPS företagsstiftelse The UPS Foundation grundades utifrån målet att bygga tryggare, mer motståndskraftiga och inkluderande samhällen runt om i världen. Denna satsning är en plats där vi möts utifrån både hjärta och kompetens. Här kombinerar vi de anställdas färdigheter, entusiasm och tid med vår logistikexpertis, våra transporttillgångar och välgörenhetsbidrag. På så sätt kan vi göra verklig och mätbar skillnad i samhället. Precis som våra samhällen fortsätter att växa och utvecklas gör vi det också. När du blir en del av teamet på UPS kommer ditt engagemang för människor runt omkring dig också att utvecklas. Våra välgörenhetsdonationer och vårt volontärarbete kommer fortsätta att skapa bättre platser att leva, leka och arbeta i.